Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด
หน้าแรกสูตรคำนวณมาตรฐานตัดเลเซอร์ตารางน้ำหนักเหล็กราคา
Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด
  Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด

Untitled Document
กลับสู่หน้า ตารางน้ำหนักเหล็ก
ตารางน้ำหนักเหล็กรางรถไฟ  STEEL LIGHT RAILS :::

ขนาด     mm

น้ำหนัก   kg

สูง

ฐานกว้าง

บนกว้าง

1 m

6 m

50.80

50.80

25.40

6

36

63.50

63.50

32.10

9

54

66.67

66.67

34.13

10

60

69.85

69.85

38.10

12

72

79.37

79.37

42.86

15

90

93.66

93.66

50.8

22

132

 

 

Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด